Life Cycle Costing

Life Cycle Costing is een benadering, waarbij niet alleen de aanschafkosten worden bekeken (om tot aanschaf over te gaan), maar ook alle toekomstige exploitatiekosten, incl. de kosten van sloop en afvoeren worden bekeken.

Scroll to top