Inspectie

Een inspectie is het bepalen van de toestand van een object. Hiervoor worden van te voren grenswaarden en beoordelingsrichtlijnen opgesteld. Bij een functionele inspectie gebeurt dit door de toestand te meten en te vergelijken met de oorspronkelijke situatie. Hierbij kan gebruikt worden met de fysieke zintuigen: horen, zien, ruiken, voelen en eventueel proeven. Lees hier meer over de verschillende inspectiemethoden: inspecties.

Scroll to top