FME(C)A

Wat is FME(C)A?

FMEA staat voor Failure Mode and Effect Analysis.

FMECA staat voor Failure Mode and Effect Criticality Analysis.

FMEA en FMECA zijn methodes voor systematische analyse van alle bekende storingsmogelijkheden. Hierbij wordt ook gekeken naar de gevolgen op het proces en op de omgeving. Dit wordt bekeken aan de hand van een processchema waarin de logische samenhang tussen deelfuncties en eindfuncties is weergegeven.

De analyse wordt gevolgd door een criticaliteitsanalyse van de gevolgen van de storingen. Aan de hand hiervan worden de objecten of componenten geselecteerd, voor welke preventieve onderhoudsactiviteiten of modificaties worden voorzien.

Scroll to top