Functie

De term functie is een beschrijving van de werking waarvoor een object of een installatie bestemd is. Deze beschrijving kan kwalitatief en/of kwantitatief zijn.

Scroll to top