SMART

SMART wordt veel gebruikt bij doelformulering. De letters staan voor:

  • Specifiek; De doelstelling moet eenduidig zijn
  • Meetbaar; Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt
  • Acceptabel; Is deze acceptabel genoeg voor de doelgroep en/of management
  • Realistisch; De doelstelling moet haalbaar zijn
  • Tijdgebonden; Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn

In plaats van Ambitieus of Aanvaard wordt ook vaak Aanwijsbaar gebruikt (Wie realiseert het doel?). Ook wordt soms het Engelse Achievable gebruikt, doch dit verwijst eerder naar het aspect haalbaarheid. Ook wordt Acceptabel gebruikt. Een bijkomend criterium dat vaak wordt ingebracht, is Relevant (is de doelstelling waardevol voor de organisatie of de betrokkenen?), dat dan weer verband houdt met de aanvaardbaarheid.

Het principe wordt veel gebruikt bij projectmanagement in zowel de private als de publieke sector. Wanneer managers praten over 'SMART maken' of 'SMART formuleren' bedoelen ze dat de doelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden moeten worden geformuleerd.

Scroll to top