Common Cause Failure

Common cause Failure:

Common Cause Effect (CCF) is de beschrijving van een gezamenlijke faaloorzaak bij meerdere gelijkwaardige apparatuur. Staan bijvoorbeeld 2 pompen redundant opgesteld, dan is het mogelijk dat ze allebei storingen krijgen door verkeerd toegepaste smeerolie. Het gebruik van de verkeerde smeerolie is dan de gezamenlijke faaloorzaak. Andere oorzaken kunnen zijn: weersinvloeden, ongelukken, verkeerde montage en overbelasting.

Scroll to top