RAMS analyse

Een RAMS analyse wordt uitgevoerd om de beschikbaarheid van 'iets' te bepalen. Er wordt getoetst op de volgende zaken: betrouwbaarheid (Reliability), beschikbaarheid (Availability), onderhoudbaarheid (Maintainability) en veiligheid (Safety). Door deze vier zaken te onderzoeken, kan er een duidelijk beeld worden geschetst hoe uw installatie of materieel er nu en in de toekomst aan toe is. Op deze manier kunt u gericht acties plannen om installaties of materieel zoveel mogelijk beschikbaar te laten zijn.

 

Hieronder een verduidelijking van de termen met voorbeelden van toepassing:

Reliability; aantal en duur van storingen;  Kwantitatief; uit te drukken in MTBF en gemiddelde down tijd. Hier is gekozen voor de MTBF of het aantal malen falen per jaar.

Availability; de beschikbaarheid wordt uit R en M berekend; Kwantitatief; uit te drukken in een kans op falen bij aanspraak.

Maintainability; MTTR, Kwantitatief: frequentie en tijdsduur preventief onderhoud. Kwalitatief: Eisen aan bijv. modulariteit, diagnostiek, vervangbaarheid van onderdelen en dergelijke.

Safety; bijvoorbeeld opgevat als systeemveilligheid. Kwantitatief: kans op onveilig falen.

 

Klik hier voor een volledig voorbeeld van een RAMS analyse, uitgevoerd door Rijkswaterstaat op het wegkantsysteem op de snelwegen.

Scroll to top