Beschikbaarheid

Beschikbaarheid:

De verhouding tussen de tijd dat een systeem daadwerkelijk beschikbaar is ten opzichte van de totale bedrijfstijd, veelal uitgedrukt in een percentage.

Scroll to top