Risicomatrix

Voor het bepalen van onderhoud op basis van risico wordt gebruik gemaakt van risicomatrices.

De formule Risico = Kans x Effect kan grafisch in twee dimensies worden uitgedrukt. Hierdoor ontstaat een risicomatrix, voor een specifiek risicocriterium.

De risicocriteria die veel worden gebruikt zijn: Veiligheid, Milieu, Reparatietijd, Kosten en bijvoorbeeld Derving. Per risicocriterium wordt een risicomatrix opgesteld. In de risicomatrix wordt horizontaal de kansvariabele opgenomen (de kans dat een object faalt in de tijd) en verticaal de effectvariabele (wat is het effect van het falen).

Scroll to top