Meer Jaren Onderhouds Planning (MJOP)

Een MJOP is een Meer Jaren Onderhouds Planning. Hierin wordt een overzicht gecreëerd van de te verwachten kosten over een bepaald aantal jaren. Door het uitvoeren van een MJOP kan het onderhoudsbeleid worden afgestemd op de te verwachten onderhoudskosten.

Zie hier voor een voorbeeld van een MJOP van een brug en sluiscomplex.

Scroll to top