Optimaliseren Beheer en Onderhoud
De software Asset Management Power Suite is een krachtig softwarepakket om de onderhouds-processen in te richten en te optimaliseren.

De applicatie geeft de gebruiker de mogelijkheid om technische installaties (assets) eenvoudig te inventariseren op het gebied van stamkaartgegevens, onderhoudsconcepten (RCM/FMECA) en voorraadartikelen. De gegevens kunnen vervolgens snel en foutloos worden geconverteerd naar een onderhoudsbeheersysteem.

Asset Management Power Suite is een optimalisatie tool om asset management vraagstukken zoals risicoanalyses en life cycle cost (LCC) berekeningen te onderbouwen.

Toegankelijk asset management software via internet
Asset Management Power Suite is via internet toegankelijk. De applicatie en data zijn afgeschermd middels een login naam en password en draait binnen een goed beveiligd datacenter. Hierdoor kunt u overal (thuis, kantoor, klant) zelf of met meerdere gebruikers de centraal opgeslagen gegevens bewerken. Deze asset management software kan echter ook op een 'stand alone computer' of een interne server worden geïnstalleerd.

Persoonlijke toelichting
Geen zin om alles zelf uit te zoeken? Bij de aanschaf van deze asset management software wordt de introductie in het softwarepakket gedaan door een maintenance consultant die u snel op weg helpt om uw specifieke probleem op te lossen. Deze helpt u met het opzetten van uw assets in het systeem, het toelichten van de verschillende mogelijkheden en het effectief gebruik van de Asset Management Power Suite.

http://www.assetmanagementpowersuite.nl

Scroll to top