TAO is de afkorting van Toestands Afhankelijk Onderhoud
Dit betekend dat de toestand van een object of installatie wordt getoetst aan een vooraf vastgelegde norm. Pas als de norm is overschreden volgt onderhoud in de vorm van een reparatie. Dit is alleen te controleren door in een bepaalde interval inspecties uit te voeren naar de toestand van het object of van de installatie.

 

Scroll to top