SAO is de afkorting voor Storings Afhankelijk Onderhoud.
Dit betekend dat er onderhoud plaats vind op het moment dat er een storing optreedt. De engelse term hiervoor is Failure based maintenance

Scroll to top