Break-down onderhoud:

Bij break-down onderhoud laat men de installatie bewust tot een storing komen, om dan op dat moment het onderhoud uit te voeren.

Dit wordt ook wel storingsafhankelijk onderhoud (SAO) genoemd.

Scroll to top