Wat is assetmanagement?

Assetmanagementrollen Een waterbedrijf, waterschap of gemeente heeft een maatschappelijke taak zoals:

  • het leveren van drinkwater en ander water,
  • het inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater,
  • het zorgen voor droge voeten en veiligheid,
  • het verbeteren van de waterkwaliteit.

Om deze taken te vervullen zetten de organisaties bedrijfsmiddelen in waar onder winputten, zuiveringsinstallaties, rioolleidingen, gemalen, transportleidingen en dijken. Deze bedrijfsmiddelen maken op hun beurt weer onderdeel uit van grotere infrastructuursystemen (assetsystemen).Een bemalingsgebied, distributiegebied of een zuiveringskring zijn voorbeelden van infrastructuursystemen.
Kort gezegd gaat het er bij assetmanagement om, dat organisaties zowel de infrastructuursystemen als de afzonderlijke bedrijfsmiddelen goed managen. De eerste stap is om het infrastructuursysteem zo goed mogelijk in te richten zodat het systeem door de jaren heen maximaal bijdraagt aan de strategische bedrijfsdoelen en dus de klantvraag. Vervolgens zullen de individuele bedrijfsmiddelen in dat systeem zo goed mogelijk geëxploiteerd moeten worden. Dit betekent dat de bedrijfsmiddelen de vereiste prestatie leveren en de kosten over de levensduur van de bedrijfsmiddelen zo laag mogelijk zijn.

Het Managementgame assetmanagement

Het Managementgame assetmanagement is een bordspel dat tot doel heeft om op een leuke en leerzame manier vertrouwd te raken met de principes van assetmanagement in de watersector (afvalwater, drinkwater en watersysteem). Door het spel te spelen worden medewerkers zich bewust van hun rol en verantwoordelijkheden ten aanzien van assetmanagement. Ook wordt duidelijk waar de Managementgame assetmanagementeigen organisatie op dit moment staat en wat nodig is om assetmanagement binnen de organisatie verder te ontwikkelen.Het spel volgt de aanbevelingen van de PAS 55. Dit is een internationale en algemene standaard voor de implementatie vanassetmanagement. In de Nederlandse energiesector wordt veelal gewerkt volgens de PAS 55. In de Nederlandse watersector wordt deze werkwijze steeds meer toegepast.

Voor wie is het spel bedoeld?
De doelgroepen zijn onder andere afdelingshoofden, managementkader, teamleiders, beleidsmedewerkers en adviseurs. Specifieke kennis over assetmanagement is niet vereist. De spelleider ondersteunt hierin waar dat nodig is.Het spel wordt gespeeld door 5 tot maximaal 10 deelnemers. De spelers vormen samen eenmanagementteam van een organisatie uit de watersector. Dit kan een gemeente, waterschap of drinkwaterbedrijf zijn. Iedere speler of spelersduo speelt een specifieke rol in het proces assetmanagement. Al spelend worden de principes van assetmanagement duidelijk en ontdekken de spelers dat je alleen maar verder komt als de ander ook verder kan.Het spel kan gespeeld worden door mensen die elkaar kennen binnen een organisatie maar ook door mensen van verschillende organisaties. In het laatste geval wordt een voorbeeldorganisatie als referentie genomen.

Klik hier voor de pdf

 

Contact
Colibri Advies BV
Martine van den Boomen
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobiel: 06-244 88 138

 

 

Scroll to top