Defenitie onderhoudsconcept:

Het onderhouden en beheren van installaties, welke gericht is op zo laag mogelijke onderhoudskosten in combinatie met vooraf vastgestelde doelstellingen zoals beschikbaarheid, betrouwbaarheid, veiligheid, milieu en kwaliteit.

Bij het ontwikkelen van een onderhoudsconcept moeten we uitkijken voor de "one million dollar solution for an one thousand dollar problem!". We zullen onze tijd en financiele middelen moeten besteden aan de juiste probleemgebieden.

6 basisvragen van RCMII

 1. Wat zijn de doelstellinge en huidige prestatie van de installatie? Wat willen de gebruikers dat het systeem doet?
 2. Welke systemen zijn kritisch ten aanzien van het behalen va de doelstelling?
 3. Op welke manieren kan het systeem falen of niet voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers? Welke mogelijke storingsvormen kunnen voorkomen bij de eerder geselecteerde installatiedelen?
 4. Wat zijn de effecten van deze storingsvormen?
 5. Welke storingsvormen met de daarbij behorende effecten zijn niet acceptabel?
 6. Welke maatregelen kunnen worden genomen om te voorkomen dat de onacceptabele storingsvormen plaatsvinden?

Op deze 6 punten gaan we met aparte artikelen op in. Klik op de link achter de cijfers voor het artikel. (Nog niet alle zijn beschikbaar op dit moment.)

Op het moment dat het onderhoudsconcept staat, is het belangrijk om dit te implementeren. Aandachtspunten hiervoor zijn:

 • Wordt het werkelijk uitgevoerd;
 • Wordt het kwalitatief goed uitgevoerd;
 • Hoe kunnen de medewerkers betrokken worden;
 • Hoe kunnen we de medewerkers (blijvend) gemotiveerd krijgen;
 • Periodiek zal het concept moeten worden geevalueerd worden en eventueel aangepast worden;
 • Clusteren van onderhoudstaken tot beurten en inspectieroutes;
 • Productieplanning, vrijgavemogelijkheden voor onderhoud
 • beschikbaarheid van resources en materialen.

Scroll to top