Wat zijn de taken van de Maintenance engineer?

In het algemeen kan gezegd worden dat de Maintenance Engineer er voor zorgt dat het onderhoud aan (productie)installaties gestroomlijnd wordt uitgevoerd en dat hij er voor zorgt dat er zo weinig mogelijk stilstand van de installaties is.

Verbeterfunctie

De Maintenance Engineer heeft dus een verbeterfunctie. De beschikbaarheid en bedrijfszekerheid van (productie)installaties vergroten, verbeteringen aanbrengen die leiden tot:

  • Verminderen van onderhoudsbehoefte
  • Hogere productiecapaciteit
  • Minder gebruik van energie (anno 2010 een hot issue)
  • Hogere veiligheid
  • Minder milieubelasting
  • Levensduurverlenging
  • Betere product kwaliteit
Informatie verzamelen

Dit alles komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Hiervoor is het noodzakelijk dat er informatie wordt verzameld. Dit kan kennis over de installaties en objecten zijn. Maar dit kunnen ook  ervaringen en bevindingen van (service)monteurs, bedienaars, productieleiders etc. zijn.

Als deze gegevens kunnen leiden tot het doen van verbetervoorstellen, het veranderen van onderhoudshandelingen, verleggen van onderhoudsintervallen, inschatten van mogelijke storingsbronnen, zodat deze weggenomen kunnen worden.

Scroll to top