Wat is FMEA en waartoe dient het?

De FMEA is een tool. Deze tool moet inzicht verschaffen over de identiteit, hoeveelheiden de prioriteit van een potentiele faalkans. Aan de hand hiervan zal men een afweging gaan maken of het interessant is om iets (preventief) aan de faalkans te gaan doen.

DOEL:

  • Reduceren van het faalrisico
  • Er voor zorgen dat het falen detecteerbaar is
  • Het voorkomen van falen

Waarom:

Zo goed mogelijk grip krijgen op potentiele faalmechanismen en als het kan ze te voorkomen.

Wanneer te gebruiken:

  • Om er achter te komen of er een (hoog) risico is op het falen van een installatie
  • Het inschatten van mogelijke gevolgen van veranderingen die doorgevoerd worden
  • Het onder controle willen krijgen of houden van grote risico volle installaties. Door het aanpassen van onderhoudsrondes, inspecties e.d. kunnen risico volle installaties onder controle gehouden worden.

Hieronder staat een voorbeeld van een risicomatrix. Deze wordt gebruikt om het risico in te schatten.

Klik hier voor een tutorial, hoe je een FMEA kunt opbouwen.

Klik hier voor een powerpoint presentatie over FMEA

under construction...
Scroll to top